Pane môj a Bože môj!

Ako dobre ma poznáš! Dôverne rozumieš každej mojej potrebe. Poznáš moje slabosti aj moje silné stránky schopnosti, veď ty sám si ma nimi obdaroval. Ďakujem Ti, že po čase, ktorý som strávil v práci alebo pri štúdiu mám možnosť odpočívať.

Ďakujem Ti za chvíle, v ktorých je tempo môjho života pomalšie a ja si môžem uvedomiť mnohé veci a súvislosti. Ďakujem za to, že svet, do ktorého si ma postavil, nie je len práca a povinnosti. Teraz vnímam aj mnohé krásne a ušľachtilé veci okolo seba. Vnímam prírodu, do ktorej si ma postavil, lepšie vnímam svojich najbližších v rodine, bez ktorých by bol môj život omnoho chudobnejší. Ďakujem Ti za všetky tieto dary. Si nesmierne štedrý a nápaditý v obdarovaní svojich detí. Pomôž mi, aby som túto vďaku vedel pretaviť úsmevom, láskavosťou voči ľuďom, s ktorými sa stretám. Pomôž mi v duši prežívať radosť z odpočinku, ktorým si ma obdaril. Tak mi daj znovu získať nové sily do práce a k neseniu zodpovednosti.