V nedeľu 21. októbra 2018 sme sa zišli v našom chráme Božom na slávnostných službách Božích pri 100. výročí vzniku Československa a ukončenia prvej svetovej vojny. Privítali sme na nich najvyšších cirkevných, ale aj štátnych predstaviteľov, hosťami boli ..

Slávnostné Služby božie pri 100. výročí vzniku Československa

V nedeľu 21. októbra 2018 sme sa zišli v našom chráme Božom na slávnostných službách Božích pri 100. výročí vzniku Československa a ukončenia prvej svetovej vojny. Služby Božie boli vysielané v priamom televíznom prenose RTVS. Privítali sme na nich najvyšších cirkevných, ale aj štátnych predstaviteľov, hosťami boli bratia farári a sestry farárky z blízkych cirkevných zborov ako aj bratia farárky a sestra farárka z ozbrojených zložiek Slovenskej republiky. Vládu Slovenskej republiky zastupoval jej predseda Peter Pellegrini a minister obrany Peter Gajdoš. Zvesťou Božieho slova poslúžil generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Liturgovali hostia, bratia a sestry farárky a naši zboroví farári, manželia Beňuchovci. Na službách Božích zazneli dve piesne nášho zborového spevokolu, pieseň detského spevokolu a báseň Martina Rázusa v prednese Márie Belicovej. Brat farár Daniel Beňuch v príhovore docenta Kovačku „Turčianski evanjelici a vznik Českolovenska“ poukázal na význam Turčianskeho Svätého Martina pri vzniku republiky a aj nášho cirkevného zboru. Náš vtedajší zborový farár Fedor Ruppeld, budúci evanjelický biskup zostavil pamätné slávnostné číslo Národných novín s Deklaráciou národa slovenského, bol to on, ktorý nezabudnuteľne rečnil o jej význame na veľkej podpornej manifestácii v Martine. V Sučanoch sa narodil Milan Hodža, syn evanjelického farára Ondreja Hodžu, výnimočný slovenský politik, prvý Slovák, ktorý sa stal československým ministerským predsedom. Pripomíname jeho vytrvalé úsilie o oslobodenie slovenského národa, jeho účasť Milena Drímalová na martinskom deklaračnom zhromaždení, jeho vklad do budovania slovenského školstva, poľnohospodárstva i zahraničnej politiky. Na konci príhovoru zazneli slová vďaky pánu Bohu za Martinskú deklaráciu, za historické prínosy Česko-Slovenska, za náš štát i našu cirkev. Brat Mervart sa vo svojom príhovore za predsedníctvo ECAV venoval najmä osobnosti Milana Hodžu.

Podielať sa na organizovaní služieb Božích nebola pre náš cirkevný zbor ľahká úloha. Ďakujeme Pánu Bohu, že stál pri nás a s jeho pomocou sme všetko dobre zvládli. Služby Božie sa stretli s veľmi dobrými hodnoteniami nielen od členov nášho CZ, ale aj od tých, ktorí ich sledovali v priamom televíznom prenose.

Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, nádhernému spevu nášho spevokolu a deťom, ktoré spievali s oduševnením a nemali strach ani z televíznych kamier. Poďakovanie patrí všetkým bratom a sestrám, ktorí pripravovali pohostenie, ktorí sa postarali o upratovanie v kostole, ako aj na starej fare. Poďakovanie patrí bratovi kurátorovi Dubovcovi, ktorý bol všade, kde bolo potrebné konať. Poďakovanie patrí aj vám všetkým bratom a sestrám, ktorí ste prišli na služby Božie. Po skočení služieb Božích navštívili budovu starej fary predseda vlády Peter Pellegrini aj s viacerými hosťami. Pán premiér bol priamo vyzvaný na finančnú pomoc pri jej rekonštrukcii, čo aj v prítomnosti viacerých členov nášho CZ i hostí prisľúbil. Veríme, že sa tak stane.

Vieme však, že tá najväčšia a najistejšia pomoc prichádza vždy od Hospodina.

Napísala: Milena Drímalová