Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania - Sučany


Milí priatelia,

vitajte na stránkach Sučianskeho cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Sme radi, že ste si k nám našli cestu. Na tejto stránke nájdete informácie o našom cirkevnom zbore a tiež články a fotografie zo života zboru. Veríme, že vám stránka poslúži a povzbudí vás vo viere, ako aj pre osobné stretnutia spolu s nami, či už na službách Božích alebo na iných zborových aktivitách.
Služby Božie sa pravidelne konajú každú nedeľu o 9:45 v evanjelickom kostole Sučanoch.
Sviatosť Večere Pánovej so spoveďou je prisluhovaná spravidla prvú nedeľu v mesiaci.

Životné situácie